Privacy Policy

Wie Zijn Wij / Who we are

Meer Dan Broccoli is een persoonlijk project van Jennifer met als doel mensen te helpen en inspireren een dag per week vegetarisch te eten voor een jaar lang. Dit is een tweetalig project waar alle informatie beschikbaar is in zowel Nederlands als Engels. Het project is beschikbaar via: https://www.meerdanbroccoli.net

More Than Broccoli is a personal project from Jennifer which aims to support and inspire people to eat vegetarian at least once a week for one year. This is a bilingual project and all information is available in both Dutch and English. The project is available via: https://meerdanbroccoli.net

Reacties / Comments

Wanneer bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent string om spamopsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string die is gemaakt op basis van uw e-mailadres (ook wel hash genoemd) kan aan de Gravatar-service worden verstrekt om te zien of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van je reactie is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Cookies

Als u een reactie achterlaat op onze site, kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Deze zijn voor uw gemak zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen als u weer een reactie achterlaat. Deze cookies worden een jaar opgeslagen.

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

Inhoud van andere websites / Embedded content from other websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Met wie wij jouw data delen / Who we share your data with

Matomo Analytics: Matomo wordt gebruikt om het gedrag van de websitebezoekers te analyseren om mogelijke valkuilen te identificeren; niet gevonden pagina’s, problemen met het indexeren van zoekmachines, welke inhoud het meest wordt gewaardeerd, enz. Zodra de gegevens zijn verwerkt (aantal bezoekers dat een niet gevonden pagina bereikt, slechts één pagina bekijkt, enz.), genereert Matomo rapporten voor website-eigenaren om actie ondernemen. De verwerking van persoonsgegevens met Matomo is gebaseerd op gerechtvaardigde belangen. Het verwerken van uw persoonlijke gegevens, zoals cookies, helpt ons te bepalen wat wel en niet op onze website staat. Het helpt ons bijvoorbeeld te bepalen of de manier waarop we communiceren aantrekkelijk is of niet en hoe we de structuur van de website beter kunnen organiseren.

Matomo verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Cookies
 • IP adres
 • Locatie van de gebruiker

En ook:

 • Datum en tijd
 • Titel van de pagina die wordt bekeken
 • URL van de pagina die wordt bekeken
 • URL van de pagina die werd bekeken vóór de huidige pagina
 • Schermresolutie
 • Tijd in lokale tijdzone
 • Bestanden waarop is geklikt en gedownload
 • Klikken linken naar een extern domein
 • Tijd voor het genereren van pagina’s
 • Land, regio, stad
 • Hoofdtaal van de browser
 • Gebruikersagent van de browser

Matomo Analytics: Matomo is used to analyse the behaviour of the website visitors to identify potential pitfalls; not found pages, search engine indexing issues, which contents are the most appreciated, etc. Once the data is processed (number of visitors reaching a not found pages, viewing only one page, etc.), Matomo is generating reports for website owners to take action. The processing of personal data with Matomo is based on legitimate interests. Processing your personal data such as cookies is helping us identify what is working and what is not on our website. For example, it helps us identify if the way we are communicating is engaging or not and how we can organize the structure of the website better. 

Matomo is processing the following personal data:

 • Cookies
 • IP address
 • Location of the user

And also:

 • Date and time
 • Title of the page being viewed
 • URL of the page being viewed
 • URL of the page that was viewed prior to the current page
 • Screen resolution
 • Time in local timezone
 • Files that were clicked and downloaded
 • Link clicks to an outside domain
 • Pages generation time
 • Country, region, city
 • Main Language of the browser
 • User Agent of the browser

LiteSpeed Cache: deze site maakt gebruik van caching om een snellere responstijd en een betere gebruikerservaring mogelijk te maken. Caching slaat mogelijk een dubbele kopie op van elke webpagina die op deze site wordt weergegeven. Alle cachebestanden zijn tijdelijk en zijn nooit toegankelijk voor derden, behalve indien nodig om technische ondersteuning te krijgen van de leverancier van de cacheplug-in. Cachebestanden verlopen volgens een schema dat is ingesteld door de sitebeheerder, maar kunnen indien nodig gemakkelijk door de beheerder worden verwijderd voordat ze vanzelf verlopen. We kunnen QUIC.cloud-services gebruiken om uw gegevens tijdelijk te verwerken en in de cache op te slaan. Zie https://quic.cloud/privacy-policy/ voor meer informatie.

LiteSpeed Cache: This site utilizes caching in order to facilitate a faster response time and better user experience. Caching potentially stores a duplicate copy of every web page that is on display on this site. All cache files are temporary, and are never accessed by any third party, except as necessary to obtain technical support from the cache plugin vendor. Cache files expire on a schedule set by the site administrator, but may easily be purged by the admin before their natural expiration, if necessary. We may use QUIC.cloud services to process & cache your data temporarily.Please see https://quic.cloud/privacy-policy/ for more details.

Mailchimp: We gebruiken Mailchimp om de registraties voor Meer Dan Broccoli te beheren. Add-ons of functies van Mailchimp, het gebruik hiervan kan het gebruik van aanvullende cookies of trackingtechnologieën toestaan of vereisen. More Than Broccoli is gekoppeld aan een Mailchimp-account, waarvoor Mailchimp een JavaScript-trackingfragment (“Snippet”) op onze website installeert. Met dit fragment kunnen cookies, pixels en andere technologieën op onze website worden ingesteld om het gebruik van bepaalde automatiseringen, functies en functionaliteit die door Mailchimp worden aangeboden, te vergemakkelijken.

We gebruiken Mailchimp om je notificaties en updates te sturen over Meer Dan Broccoli. Mailchimp plaatst automatisch single pixel gifs, ook wel web beacons genoemd, in elke e-mail die door wordt verzonden. Dit zijn kleine grafische bestanden die unieke identificatiegegevens bevatten die ons in staat stellen te herkennen wanneer contactpersonen een e-mail hebben geopend of op bepaalde links hebben geklikt. Deze technologieën registreren het e-mailadres, het IP-adres, de datum en de tijd van elke contactpersoon die is gekoppeld aan elke opening en klik voor een campagne. Mailchimp gebruikt deze gegevens om rapporten voor ons te maken over hoe een e-mailcampagne heeft gepresteerd en welke acties Contacten hebben ondernomen.

Mailchimp: We use Mailchimp to manage the subscriptions for More Than Broccoli. Mailchimp add-ons or features, the use of those may permit or require additional cookies or tracking technologies to be employed. More Than Broccoli is connected to a Mailchimp account, for which Mailchimp installs a JavaScript tracking snippet (“Snippet”) on our website. This Snippet will allow cookies, pixels, and other technologies to be set on our website to facilitate the use of certain automations, features and functionality offered by Mailchimp.

We use Mailchimp to send you notifications and updates about More Than Broccoli. Mailchimp automatically place single pixel gifs, also known as web beacons, in every email sent by. These are tiny graphic files that contain unique identifiers that enable us to recognize when Contacts have opened an email or clicked certain links. These technologies record each Contact’s email address, IP address, date, and time associated with each open and click for a campaign. Mailchimp uses this data to create reports for us about how an email campaign performed and what actions Contacts took.

Hoe lang bewaren we jouw data / How long we retain your data

Als je een reactie achterlaat, worden de reactie en de bijbehorende metadata voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat we eventuele vervolgopmerkingen automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een moderatiewachtrij te houden.

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

Welke rechten heb jij over je data / What rights you have over your data

Als u een account op deze site heeft, of opmerkingen heeft achtergelaten, kunt u verzoeken om een exportbestand van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben, inclusief alle gegevens die u ons heeft verstrekt. U kunt ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we over u hebben, wissen. Dit omvat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren voor administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.